Retouren & garantie

Retouren & garantie

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan SynFore te retourneren naar onderstaande adres.

SynFore B.V.
Postbus 355
8250 AJ Dronten

Vermeld bij het retourneren duidelijk de reden en de door u gewenste vervolgactie (geld retour, omruilen of andere reden).

U kunt hierbij gebruik maken van het herroepingsformulier.

Indien er sprake is van een fout van onze kant kunt u bellen met onze klantenservice 088-0045125.

Wij verzoeken u om gedurende de tijd dat het product in uw bezit is om hier zorgvuldig mee om te gaan, evenals met de verpakking.

Graag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, graag het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking - aan ons retourneren.

De kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening.

Op al onze producten geldt een standaard fabrieksgarantie van 2 jaar volgens de Europese richtlijn Koop en Garantie.