Privacy Statement SynFore B.V.

Privacyverklaring van SynFore B.V.

Welkom bij de privacyverklaring van SynFore B.V., gevestigd te Dukaat 94, 8253 BR Dronten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83365842. In deze verklaring lichten we toe hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid.

Hoe Wij Uw Gegevens Verzamelen: Wanneer u onze diensten gebruikt, verstrekt u ons bepaalde persoonsgegevens of verkrijgen wij deze in het kader van onze overeenkomst. Persoonsgegevens omvatten alle informatie die u identificeert of u identificeerbaar maakt als individu.

Welke Gegevens Wij Verwerken: Wij verwerken onder andere uw:

 • Contactinformatie en adresgegevens;
 • Bedrijfsinformatie;
 • Afleveradres indien afwijkend;
 • Financiële gegevens;
 • Accountgegevens inclusief gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Bestelhistorie;
 • Overige door u verstrekte persoonsgegevens.

Doel van Gegevensverwerking: Uw gegevens worden gebruikt voor:

 • Communicatie over onze diensten en hun uitvoering;
 • Het leveren van onze diensten;
 • Verbetering van onze dienstverlening;
 • Betalingsverwerking;
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Marketingactiviteiten;
 • Analyse van websitebezoek voor optimalisatie;
 • Verzending van nieuwsbrieven;
 • Uitwisseling van gegevens met derden voor dienstuitvoering.

Grondslag voor Verwerking: Wij verwerken persoonsgegevens op basis van wettelijke verplichtingen, uitvoering van overeenkomsten, verkregen toestemming, en gerechtvaardigd belang.

Noodzaak en Automatische Besluitvorming: De verwerking van uw gegevens is essentieel voor onze dienstverlening. Er wordt geen gebruikgemaakt van automatische besluitvorming.

Bewaartermijn: Wij bewaren uw gegevens conform de geldende wetgeving en niet langer dan noodzakelijk.

Delen met Derden: Uw gegevens worden alleen gedeeld met derden wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of om aan wetgeving te voldoen, zonder deze te verkopen. Met derden die uw gegevens verwerken, sluiten wij verwerkersovereenkomsten.

Beveiliging: Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Cookies en Social Media: Wij gebruiken technische, functionele, en tracking cookies en hebben social media integraties op onze website. Voor meer informatie, raadpleeg onze cookieverklaring.

Uw Rechten: U heeft recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van verwerking, en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, evenals het recht van bezwaar.

Klachten: Voor klachten over onze gegevensverwerking kunt u contact met ons opnemen via mail@synfore.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen: Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen; de meest recente versie vindt u op onze website.

Communicatie via Nieuwsbrief: Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief verwerken we uw naam en e-mailadres tot u zich afmeldt. U kunt zich altijd afmelden en uw gegevens inzien of aanpassen.

Deze privacyverklaring is laatst bijgewerkt op 12 februari 2024.