Garantie- & reparatie service

Garantie / Reparatieformulier

Bij het opsturen van uw product voor service of reparatie hebben wij enkele gegevens nodig. Voor een snelle afhandeling, kunt u onderstaand formulier invullen, vervolgens printen en met uw reparatie meesturen. Onvolledige of onjuiste informatie kan uw reparatie vertragen.
U kunt uw reparatie (inclusief dit formulier) voldoende gefrankeerd sturen naar: SynFore B.V. Postbus 355 8250AJ Dronten

Voer de gegevens in en volg de instructies die u per mail van ons ontvangt voor een zo spoedig mogelijke afhandeling.

Productgegevens