Disclaimer: Belangrijke Informatie en Voorwaarden | SynFore

Uitsluiting van Aansprakelijkheid & Intellectuele Eigendomsrechten | SynFore

Bij SynFore streven we ernaar om de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen te stellen, waarbij we altijd proberen deze actueel, volledig en nauwkeurig te houden. Echter, het is belangrijk om te begrijpen dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan de inhoud van onze website. Prijzen en voorwaarden zijn onderhevig aan veranderingen en SynFore sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele fouten of tekortkomingen die op onze website kunnen voorkomen. Wijzigingen en correcties op de inhoud zijn te allen tijde voorbehouden.

Auteursrechten en Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud en vormgeving van de SynFore website zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten behoren toe aan SynFore of haar licentiegevers en zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Dit houdt in dat het gebruik van website-inhoud, zonder voorafgaande toestemming, buiten de grenzen van het auteursrecht valt en derhalve niet is toegestaan.

Informatie van Derden

SynFore neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of de juistheid van teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden op onze website zijn geplaatst. Bezoekers die gebruikmaken van deze externe links of de door derden verstrekte informatie, doen dit op eigen risico.

Door deze richtlijnen te hanteren, zorgt SynFore ervoor dat bezoekers duidelijkheid hebben over de betrouwbaarheid en het gebruik van de informatie en diensten op onze website. Voor vragen of verdere informatie, staat ons team altijd klaar om assistentie te bieden.